Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne

Jest to bardzo skomplikowana metoda tłumaczenia ustnego, która wymaga bardzo wysoko wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ opiera się na tłumaczeniu w czasie rzeczywistym w trakcie przemowy.
Tłumacz ustny tłumaczy przekaz na język docelowy tak szybko, jak tylko możliwe jest zrozumienie intencji mówcy, podczas gdy ten kontynuuje swoją wypowiedź.

Tłumaczenie symultaniczne z reguły odbywa się w kabinach dźwiękoszczelnych. Tłumacz nie ma kontaktu z mówcą, wiec nie może poprosić o powtórzenie, jeśli napotka trudności w trakcie tłumaczenia. Tłumacz słyszy tekst wyjściowy w słuchawkach oraz używa mikrofonu, by jednocześnie tłumaczyć go na inny język. Uczestnicy spotkania dostają słuchawki, za pomocą których mogą słuchać tłumaczenia na bieżąco.

Ten typ tłumaczenia jest niezwykle wymagający, zatem tłumacz musi być odporny na stres, mieć podzielność uwagi, wysoki poziom koncentracji oraz doskonałą dykcje.

Tłumaczenie symultaniczne sprawdza się w trakcie konferencji, spotkań z mediami oraz rozpraw sądowych. Ze względu na to, jak trudny jest ten rodzaj tłumaczenia, wykonywany może być tylko przez najlepszej rangi tłumaczy.

Przykładem tłumaczenia symultanicznego jest tzw. tłumaczenie szeptane. Tłumacz znajduje się w pobliżu osoby lub grupy osób i szepcząc tłumaczy wypowiedź mówcy. Ta metoda nie wymaga specjalnego sprzętu. Używa się jej głownie w sytuacjach, gdy tylko niewielka grupa uczestników nie mówi w głównym języku spotkania.

TRANSLIT oferuje usługi profesjonalnych tłumaczy, którzy maja doświadczenie w tłumaczeniu zarówno symultanicznym jak i szeptanym w ponad 50 językach.

Leave a Reply

Translit Logo

Would like to receive a call from TRANSLIT?

Please complete the form below:

By clicking a submission button, I agree to Consent