Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne opiera się na tym, ze tłumacz zaczyna tłumaczyć dopiero, gdy mówca skończy wypowiedz. Na początku tłumacz słucha wypowiedzi, by po zdaniu lub dłuższym fragmencie wypowiedzi powtórzyć przekaz w języku odbiorców. Ten typ tłumaczenia pozwala na robienie notatek w trakcie słuchania.

Z reguły, tłumacz konsekutywny znajduje się blisko mówcy. Gdy ten skończy wypowiedz lub zrobi przerwę, tłumacz powtarza usłyszany tekst w języku odbiorców, jak gdyby to on wygłaszał daną mowę.

Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia typu „liaison” tylko długością tłumaczonych fragmentów. Podczas tłumaczenia konsekutywnego mówca może mówić nawet przez pięć minut. By zapamiętać całość wypowiedzi, tłumacze często używają systemu notacji opartego na symbolach reprezentujących słowa. Tłumacz nie musi wtedy zapamiętywać słów, tylko odtworzyć sens wypowiedzi na podstawie zrobionych notatek.

Tego typu tłumaczeń używa się w wielu sytuacjach, m.in. podczas wizyt u lekarza, spotkań spółdzielni mieszkaniowej, poufnych przesłuchaniach, spotkań z prawnikami czy z pracownikami pomocy społecznej, spotkaniach z klientami, prezentacji biznesowych lub podczas dorocznych spotkań sprawozdawczych.

Leave a Reply

Translit Logo

Would like to receive a call from TRANSLIT?

Please complete the form below:

By clicking a submission button, I agree to Consent